شنیده می شود ؛

اخراج یک مدیر به خاطر یک مجری

این خبر هنوز تایید نشده است و جز شنیده های خبرنگار الگونیوز است.

به گزارش الگو نیوز  شنیده می شود عزل مدیر گروه اجتماعی شبکه سه به خاطر اظهاراتش درباره یک مجری بوده است.
محمدرضا نجارزاده مدیر گروه اجتماعی شبکه سوم سیما با دستور مستقیم مدیران عالی رسانه ملی از سمت خود عزل شده است.
گویا این عزل بخاطر توییت نجارزاده نسبت به شهبازی بوده است!
انتهای پیام/