جزئیات حقوق ۹ میلیونی برای سربازان

افزایش چشمگیر حقوق سربازان

حقوق سربازان وظیفه افزایش چشمگیری خواهد داشت.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری الگونیوز، معاون اجتماعی سازمان نظام وظیفه عمومی فراجا: طبق قانون باید حداقل ۶۰ درصد حداقل حقوق و حداکثر ۹۰ درصد حداقل حقوق کادر رسمی به سربازان داده شود. افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۱ حداقل حقوق را به ۳ میلیون رساند و امسال نیز ارتقای حقوق با توجه به محل خدمت، بومی یا غیر بومی، تاهل یا تجرد، فرزند و مدرک تحصیلی صورت گرفت که حداقل آن ۳ و حداکثر آن ۹ میلیون است.

انتهای پیام/