مدیر ایران صدا مطرح کرد:

اقدام تحولی معاونت صدا در انتخابات

مهدی شاملو، مدیر ایران صدا با بیان اقدام ویژه ایران صدا به عنوان سکوی پایه رادیو برای انتخابات تاکید کرد که برای این دوره از انتخابات کارهای ویژه و خاصی طراحی شده است. 

به گزارش گروه فرهنگ و هنر الگونیوز؛ مدیر ایران صدا با اشاره به اقدامات صورت گرفته ویژه انتخابات عنوان کرد: برای انتخابات امسال علاوه بر تولیدات محتوایی که شامل برنامه سازی، تهیه پادکست های ویژه و کتاب های گویا برای انتخابات است ایران صدا به عنوان بزرگترین سکوی صداپایه کشور چند اقدام ویژه و خاص انجام داده است. ایران صدا برای هر یک از نامزدهای انتخابات یک بخش و صفحه اختصاصی ایجاد کرده است. ذیل این صفحه نامزدها می توانند صداهای مربوط به معرفی و تبلیغات خودشان و حامیان را بگذارند.

وی ادامه داد: البته صداها چند دسته دارد. دسته اول: صدای استخراج شده از ویدیوی بیست دقیقه ای که ویژه200 کانال انتخابی تلویزیون تولید شده است. دسته دوم: صدای استخراج شده از ویدیوهای بارگذاری شده از سکوی تلوبیون است. دسته سوم:صدای ویژه برنامه های مناظرات انتخاباتی است که توسط معاونت در بخش ویژه انتخابات سکوی ایران صدای استانها در هر استان تولید شده و به یک حوزه انتخابیه اختصاص دارد. فهرست استان ها و حوزه انتخابی نامزدها و سپس ویژه برنامه های مناظره و صفحات اختصاصی نامزدها قابل دسترسی است.

لازم به ذکر است پخش به صورت play list بیش از 200کانال انتخاباتی متناظر با حوزه انتخابیه دسته بندی استان/حوزه انتخابیه را نیز راه اندازی کرده است.

مدیر ایران صدا در پایان تصریح کرد این اقدام با هدف هرچه بیشتر رقابتی کردن انتخابات به عنوان سکوی صداپایه کشور انجام شده تا گامی در راستای کمک به شناخت بهتر مردم از نامزدهای انتخابات باشد.

انتهای پیام/