بازیگران کشف حجاب کرده حق فعالیت ندارند

معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی با اشاره به بازیگرانی که کشف حجاب کردند گفت حق فعالیت ندارند.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر الگونیوز؛ معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی با اشاره به بازیگرانی که کشف حجاب کردند گفت: آنها به دلیل محدودیتی که برایشان وجود دارد نمی توانند در فیلم های سینمایی بازی کنند. آثار قبلی‌شان به تدریج منتشر می شود که مالکان فیلم ها متضرر نشوند. چون سرمایه زیادی خرج شده است. ولی از این به بعد نمی‌توانند در فیلم جدیدی بازی کنند.

ایل بیگی درباره بازیگران و فیلمسازانی که در حوادث سال گذشته موضع گیری سیاسی نامتعارف داشته‌اند اظهار داشت: تک و توک مواردی هست که تلاش می‌شود با گفتگو و همراه کردن آنها حل شود. این هنرمندان اگر اسناد یا تحلیل درستی دارند، ما هم می‌شنویم. در یک سال گذشته با بیش از چند صد نفر از عوامل سینما در جلسات اینجا گفت‌وگو شده است. حرفشان شنیده شده است. تلاش شده که با یک فضای مفاهمه آمیز کمترین مشکل را داشته باشیم. حداقل افراد را داریم که به مشکل خورده باشند. تلاش می کنیم که مشکل شان برطرف شود و بتوانند کار کنند.

انتهای پیام/