با بزرگ‌ ترین بدهکاران بانکی ایران آشنا شوید

جدیدترین فهرست بدهکاران بانکی ۲۴ بانک و مؤسسه اعتباری منتشر شده است.

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری الگونیوز، جدیدترین فهرست بدهکاران بانکی ۲۴ بانک و مؤسسه اعتباری منتشر شده است و بررسی این فهرست نشان می‌دهد که بانک سپه با ٩۵ هزار میلیارد، بانک کشاورزی با ٣۵ هزار میلیارد و بانک پارسیان با ١۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، سه بانک اول با بیشترین میزان مطالبات غیرجاری هستند.

در گزارش بانک مرکزی اطلاعاتی از تسهیلات غیرجاری بانک ملت، ملی، صنعت و معدن، توسعه تعاون، توسعه صادرات، آینده، صادرات، مؤسسه مالی و اعتباری ملل، نور، رسالت و مهر ایران منتشر نشده است.

بنیاد تعاون ناجا؛ بدهکار بانک سپه

شرکت بازرگانی دولتی؛ بزرگترین بدهکار بانک کشاورزی

مپنا؛ بدهکار بزرگ بانک پارسیان

یک شرکت سیمانی؛ بزرگترین بدهکار بانک تجارت

یک شخص حقیقی؛ بزرگترین بدهکار بانک شهر

ریخته‌گران؛ همچنان بزرگترین بدهکار بانک سرمایه

شرکت بازرگانی دولتی؛ بدهکار ۱۳۰۰میلیاردی بانک رفاه کارگران

پروژه عمران شهر پردیس؛ بزرگترین بدهکار بانک مسکن

رنج آوازه؛ دومین بدهکار بزرگ بانک گردشگری

لیزینگ دی؛ بزرگ‌ترین بدهکار بانک دی

مطالبه ۲۷۰ میلیاردی مؤسسه اعتباری ملل از افق رهبان خاوران

بدهی ۴۳۷میلیاردی یک شرکت نفتی به بانک ایران‌زمین

یک کارخانه ذوب‌آهن؛ بزرگترین بدهکار بانک سامان

بدهی ۵۰۰ میلیارد تومانی شرکت بازرگانی دولتی به پست‌بانک

٩٣ میلیارد تومان؛ مطالبه غیرجاری بانک ایران‌ونزوئلا

انتهای پیام/