برنامه زاکانی برای حمل و نقل عمومی چیست؟ + ویدیو

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری الگونیوز، در برنامه تهران بیست مطرح شد: برنامه زاکانی برای حمل و نقل عمومی چیست؟ انتهای پیام/  

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری الگونیوز، در برنامه تهران بیست مطرح شد: برنامه زاکانی برای حمل و نقل عمومی چیست؟

انتهای پیام/