بلیت دربی را گران نخرید!

قیمت بلیت دربی پایتخت تعیین شد.

به گزارش الگونیوز قیمت بلیت دربی 103 مشخص شد.
روبروی جایگاه: ۳۵۰ هزار تومان
پشت دروازه‌ها: ۲۰۰ هزار تومان
طبقه دوم: ۱۰۰ هزار تومان
جایگاه بانوان: ۱۰۰ هزار تومان