بیشترین بازدیدکننده نوروزی مربوط به کدام استان هاست؟

در سومین روز از بهار امسال، موزه‌ها، پایگاه‌ها و اماکن فرهنگی‌تاریخی استان‌های فارس، اصفهان و تهران بیشترین بازدیدکننده را در کشور داشته‌اند.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری الگونیوز، به نقل از روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، از فروش ۵۷۹ هزار و ۴۹ بلیت برای موزه‌ها و اماکن فرهنگی تاریخی تحت پوشش خود در روز سوم فروردین‌ماه خبر داد و اعلام کرد: تعداد ۳۷۲ هزار و ۴۴۴ نفر در این روز از موزه‌ها، پایگاه‌ها و اماکن فرهنگی‌تاریخی بازدید کردند.

آثار تاریخی استان فارس با ثبت ۱۲۳ هزار و ۲۳۹ نفر با فاصله زیاد از دیگراستان ها بیشترین بازدیدکننده را داشته است. پس از آن، اصفهان (۵۸ هزار و ۷۰۲ نفر)، تهران و موزه‌های ستادی (۴۱ هزار و ۳۱۶ نفر)، خوزستان (۲۷ هزار و ۸۱۵ نفر) و خراسان رضوی (۲۱ هزار و ۳۹۰ نفر)، استان‌های برتر به لحاظ بیشترین میزان بازدیدکننده هستند.

در میان موزه‌ها، پایگاه‌ها و اماکن فرهنگی‌تاریخی در سراسر کشور از لحاظ بیشترین تعداد بازدیدکننده نیز حافظیه با ۳۶ هزار و ۲۴۹ نفر بیشترین بازدیدکننده را به خود اختصاص داد. پس از آن به ترتیب تخت جمشید با ۲۶ هزار و ۱۲۸ نفر، سعدیه با ۲۲ هزار و ۴۴۳ نفر، سعدآباد با ۱۶ هزار و ۴۷۶ نفر، باغ فین با ۱۴ هزار و۴۰۶ نفر، کاخ چهلستون با ۱۳ هزار و ۷۱۴ نفر، ارگ کریم‌خانی با ۱۳ هزار و ۶۲۸ نفر، عمارت عالی قاپو با ۱۱ هزار و ۴۰۶ نفر، پاسارگاد با ۱۱ هزارو ۳۳۶ نفر و مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان با ۱۰ هزار و ۳۳۶ نفر بازدیدکننده، در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

برپایه این خبر، مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، حافظیه، پایگاه میراث جهانی تخت جمشید، مجموعه فرهنگی‌تاریخی نیاوران، سعدیه، باغ فین، کاخ‌موزه چهلستون، ارگ کریم‌خانی و عمارت عالی‌قاپو، بیشترین میزان فروش بلیت را داشته‌اند.

در استان تهران، موزه‌ها و مجموعه ستادی، مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد با تعداد ۱۶ هزار و ۳۳۶ نفر بازدیدکننده و تعداد ۷۰ هزار و ۸۸۵ بازدید، مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان با ۱۱ هزار و ۳۳۶ نفر بازدیدکننده و تعداد ۶۵ هزار و ۳۵۶ بازدید، مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران با ۹ هزار و ۵۴۵ نفر بازدید کننده تعداد ۳۶ هزار و ۹۲۶ بازدید، موزه ملی ایران با ۲ هزار و ۸۷۴ نفر بازدید کننده و تعداد ۵ هزار و ۷۴۷ بازدید به ترتیب دارای بیشترین بازدیدکننده و میزان بازدیدها بودند.پ

انتهای پیام/