تخفیفات ماه رمضانی در میان برندهای ایرانی رواج ندارد + نمودار

پژوهش‌های موسسه آلمانی TGM نشان می‌دهد که میان تخفیفات تجاری به مناسبت ماه رمضان و میل به عبادت در این ماه رابطه مستقیمی وجود دارد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری الگونیوز، پژوهش‌های موسسه آلمانی TGM نشان می‌دهد که میان تخفیفات تجاری به مناسبت ماه رمضان و میل به عبادت در این ماه رابطه مستقیمی وجود دارد.

مطابق این پیمایش، در دو کشوری که بیشترین جشنواره‌های تجاری را در ماه رمضان دارند میل به عبادت نیز بیشتر است؛ یعنی امارات و مالزی.

نکته جالب دیگر اینکه، میزانی که تخفیفات رمضانه با میل به عبادت نسبت مستقیم دارد، بر میل به خرید تاثیر مستقیم نگذاشته‌است.

انتهای پیام/