تشکیل پرونده قضایی برای ۷۱ ساختمان ناایمن شهر تهران روی میز تهران 20

قدرت‌الله محمدی، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران با پیگیری‌های اخیر ۱۲۹ ساختمان ناایمن تهران به ۷۱ ساختمان کاهش یافته که تعیین تکلیف درباره ساختمان‌های ناایمن باقیمانده نیز صورت گرفته و پرونده آنها به مراجع قضایی ارسال شده است.

به گزارش گروه اجتماعی الگو نیوز، قدرت‌الله محمدی، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران از کاهش تعداد ساختمان‌های ناایمن شهر تهران خبر داد و افزود: با پیگیری‌های اخیر ۱۲۹ ساختمان ناایمن تهران به ۷۱ ساختمان کاهش یافته که تعیین تکلیف درباره ساختمان‌های ناایمن باقیمانده نیز صورت گرفته و پرونده آنها به مراجع قضایی ارسال شده است.

وی بیان کرد: همچنین در مناطق ۲۲گانه توسط شهرداران حقوقی نیز پرونده تشکیل شده است، قطعا در سال ۱۴۰۳ پرونده ساختمان‌های ناایمن بسته خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه سازمان آتش‌نشانی تحت هیچ شرایطی دیگر اجازه ساخت و ساز ساختمان ناایمن در شهر تهران را نمی‌دهد، گفت: امسال از ۲۰۰ هزار ساختمان ناایمن بازدید به عمل آمد که به چهار گروه دسته‌بندی شدند. تقریبا ماهیانه ۴۰۰ تا ۶۰۰ ساختمان، ایمن‌سازی شده است.

محمدی افزود: برای اولین بار مراکز درمانی ملزم به تاییده سازمان آتش‌نشانی شدند و تاکنون ۲۴۰۰ واحد درمانی تاییدیه سازمان آتش‌نشانی را اخذ کردند.