تصویری از فریبا نادری در کانادا/ نیاگارا همراه با نرگس محمدی

فریبا نادری بازیگر سینما و تلویزیون با انتشار عکس مشترکی در کنار نرگس محمدی خبر از حضور یک گروه نمایشی در کانادا داد.

به گزارش الگونیوز فریبا نادری با انتشار عکسی در کنار آبشار نیاگارا از حضورش در کانادا همراه با یک گروه نمایشی خبر داد.