تعزیه حضرت علی (ع) برپا می‌شود/ از ماجرای جوانمرد قصاب تا شهادت

احمد عزیزی روز ۲۳ ماه مبارک رمضان تعزیه حضرت علی (ع) را در منطقه میدان شاپور تهران برگزار می‌کند.

به گزارش الگونیوز احمد عزیزی از تعزیه‌خوانان باسابقه درباره اجرای مجلس تعزیه در ایام ماه مبارک رمضان سال ۱۴۰۳، به خبرنگار مهر گفت: امسال به دلیل همزمانی ماه مبارک رمضان و نوروز ۱۴۰۳ و اینکه بیش‌تر بانیان مجالس تعزیه ارگان‌ها هستند که در این ایام تعطیل هستند مجالس تعزیه زیادی برپا نکردیم. البته روز ۱۹ ماه مبارک رمضان پسرم مسعود عزیزی، به همراه تعزیه‌خوانان محله فرامه شهر دماوند به اجرای تعزیه حضرت علی (ع) پرداختند.

وی ادامه داد: همچنین قرار است بنده روز ۲۳ ماه مبارک رمضان و در منطقه میدان شاپور تهران مجلس تعزیه حضرت علی (ع) را برپا کنم.

عزیزی درباره موضوعات مدنظر نسخه تعزیه حضرت علی (ع)، توضیح داد: شروع این مجلس تعزیه درباره ماجرای جوانمرد قصاب و ارادتی است که به مولا علی (ع) دارد. بخش دوم مجلس تعزیه حضرت علی (ع) هم به وداع حضرت با اهل بیت (ع)، صحبت‌های ابن ملجم و قطام و در نهایت شهادت مولا اختصاص دارد.

این تعزیه‌خوان با سابقه در پایان با اشاره به این‌که تعزیه حضرت علی (ع) در مدت زمان حدود ۱۵۰ دقیقه اجرا می‌شود، یادآور شد: نسخه‌ای که ما از آن اجرا می‌کنیم، نسخه میرعزا و میرغم کاشی است. اصولاً ما تعزیه‌خوانان تهرانی نسخه زمینه میرعزا را اجرا می‌کنیم.