محدودیت های تردد امروز در میدان انقلاب

تمهیدات ترافیکی همایش ضد صهیونیستی امروز در تهران

محورهای جایگزین و محدودیت های تردد از ساعت 13 اعمال خواهند شد و اجازه توقف و تردد به هیچ عنوان داده نخواهد شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری الگونیوز، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار الگونیوز تمهیدات ترافیکی همایش حمایت از مردم مظلوم غزه را اعلام کرد.
سرهنگ سید ابوالفضل موسوی پور گفت:
پلیس راهور تهران بزرگ از ساعت 12 در محدوده های اعلامی حضور دارد.
برای برگزاری مراسم امروز در میدان انقلاب سه حلقه ترافیکی وجود دارد که توسط تیم های پلیس راهور تهران بزرگ اعمال محدودیت خواهد شد .
وی افزود: حلقه اول طول خیابان کارگر از جمهوری تا بلوار کشاورز ، خیابان انقلاب و آزادی از تقاطع زارع در بخش غربی تا تقاطع خیابان ولیعصر (عج) در بخش شرقی می باشد که این محدوده در ساعت 12 ظهر امروز مسدود و اجازه توقف و تردد به هیچ عنوان داده نخواهد شد.
وی بیان داشت : حلقه بعدی که گسترده تر می باشد از شمال بلوار کشاورز ، از جنوب خیابان جمهوری اسلامی ، از شرق خیابان ولیعصر (عج) و از غرب خیابان توحید و نواب می باشد که از ساعت 14 مسدود خواهد شد.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ افزود : معابری که به صورت مستقیم رفت و آمد در آنها وجود دارد اجازه تردد در آنها داده خواهد شد ولی در این معابر رانندگان اجازه توقف و ورود را نخواهند داشت .
وی گفت : حلقه سوم اعمال محدودیت از شروع مراسم است که البته در صورت نیاز و ضرورتی که پیش می آید محدودیت در این معابر اعمال خواهد شد . این محل ها از شرق درمحدوده خیابان فردوسی و سپهبد قرنی ، از شمال خیابان فاطمی ، از جنوب خیابان جمهوری و از سمت غرب هم خیابان آذربایجان و خیابان بهبودی خواهند بود که در صورت نیاز منع تردد مقطعی خواهد داشت .
سرهنگ موسوی پور افزود : البته با توجه به حضور فعال و پررنگ همکاران بنده در این مسیر و روان سازی هایی که صورت می پذیرد در این معابر اعمال محدودیت و مسدود شدن به صورت مقطعی خواهد بود .
وی افزود: محدودیت توقف و تردد اصلی از ساعت 13 امروز اعمال خواهد شد که در طول خیابان کارگر ، طول خیابان انقلاب و طول خیابان ولیعصر (عج) می باشد که ابتدا منع تردد در این محدوده ها اعمال خواهد شد .
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت : تاکید می شود رانندگانی که در این محدوده حضور دارند و یا قصد تردد در محدوده های اعلامی را دارند می بایست از مسیرهای جایگزین استفاده کنند که این معابر عبارتند از طول خیابان جمهوری در مسیر غرب به شرق ، در قسمت های شمالی و در بلوار کشاورز خیابان فاطمی در هر دو مسیر و تونل توحید ، از بخش شرقی نیز خیابان ولیعصر (عج) و همچنین خیابان حافظ و خیابان فردوسی مسیرهای جایگزینی هستند که شهروندان می توانند از آنها استفاده نمایند .
وی افزود : رانندگانی که از مسیر غرب به شرق آزادی در حال تردد هستند و به تقاطع توحید و جایی که پلیس اعمال محدودیت دارد می رسند می توانند به سمت شمال رفته و از خیابان فاطمی ، به سمت بلوار کشاورز و یا از سمت جنوب از خیابان جمهوری استفاده و ادامه مسیر بدهند و رانندگانی هم که در مسیر جنوب به شمال در حال تردد هستند می توانند از محورهای اعلام شده ادامه مسیر بدهند .
سرهنگ موسوی پور اظهار داشت : محل توقف اتوبوسها نیز در اطراف برگزاری مراسم مشخص شده است و قبل از شروع مراسم این اتوبوسها در محل های خود قبل از شروع به منظور بازگراندن شهروندان به مقاصد خود حضور دارند .
وی گفت : تیم های پلیس راهور تهران بزرگ نیز از قبل از شروع مراسم و ساعت 12 ظهر امروز در معابر و محدوده های برگزاری این مراسم حضور خواهند داشت و نسبت به روان سازی ترافیک اقدام خواهند داشت و تمهیدات ترافیکی به نحوی است که کمترین محدودیت ها را خواهیم داشت تا ان شاءالله بتوانیم برای کسانی که قصد تردد در محورهای جایگزین و همچنین شرکت کنندگان در این مراسم را دارند امنیت تردد و ایمنی عبور و مرور را تامین و به بهترین شکل ممکن این مراسم و ترافیک آنرا مدیریت نماییم.

انتهای پیام/