تیم داوری دربی مشخص شد

تکلیف داور دربی مشخص شد.

وحید کاظمی داربی 103 تهران را سوت خواهد زد. سعید قاسمی و حسن انتظاری کمک‌های او در امر قضاوت خواهند بود.
همچنین پیام حیدری به عنوان داور چهارم انتخاب شد.
موعود بنیادی فر، نصرالله گلمرادی و مهسا قربانی نیز داوران VAR خواهند بود.