جراحی‌ زیبایی برای ۱۴ ساله ها!

در کشور شاهد کاهش سن جراحی های زیبایی هستیم.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری الگونیوز، عضو هیئت مدیره انجمن علمی راینولوژی ایران اعلام کرد:
انجام عمل جراحی زیبایی برای دختران از ۱۴ سالگی و پسران پس از ۱۶ سالگی انجام می‌شود.
در برخی مواقع برای پزشک زیبایی طی یک روز حدود ۲۰ تا ۳۰ جراحی ثبت شده که اصلا امکان‌پذیر نیست.
انتهای پیام/