جلوی پای همه بلند شوید تا بیشتر زندگی کنید؟

آیا می دانید انواع تحرک و حرکت در زندگی لازمه زندگی سلامت برای طول عمر بیشتر است؟ رفتار های فرهنگی و اجتماعی ما می تواند در مسیر سلامت جسم و روح قرار گیرد.

به گزارش گروه سلامت الگونیوز ؛ دکتر ابراهیم صفوی متخصص ضد پیری و آنتی ایژینگ در خصوص سلامت جسم و جان متاثر از رفتار های فرهنگی و اجتماعی که نمایانگر تعریفی از شخصیت ماست به نکات جالبی اشاره دارد.