جمشید هاشم پور سالم و سلامت در شهر امن + فیلم

در صفحه آپارات خبرگزاری الگونیوز دنبال کنید.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری الگونیوز، امروز در برنامه شهر امن از سلامتی کامل استاد جمشید هاشم پور اطلاع رسانی شد و با پخش آیتمی از او که چندی پیش در این برنامه حاضر شده بود به این مهم اشاره شد.
هاشم پور در این آیتم با اشاره به نیاز ارتقاء فرهنگ ترافیک، چند نکته مهم در این خصوص را مطرح نمود.