در مدارس ما پرورش رها شده و فقط کنکور مهم است روی میز تهران ۲۰

نگرش اجتماعی و فرهنگی دولت های مختلف درباره معاونت پرورشی متفاوت بوده و همین امر در تصمیم گیری های آنها تاثیر گذاشته است. 

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری الگونیوز؛ سید باقر پیشنمازی معاون اسبق پرورشی در وزارت آموزش و پرورش گفت: نقش معاونت پرورشی نسبت به گذشته تغییری نکرده است و رویکرد های مسئولین با تغییر دولت ها نسبت به معاونت پرورشی تغییر کرده است.

وی ادامه داد:  این تصمیم گیری هم به انسان شناسی برمی گردد و اینکه ما از دانش آموزانی که به عنوان انسان تربیت آنها بر عهده ما گذاشته شده  چه نوع شناختی داشته باشیم.

پیشنمازی گفت: متاسفانه در مدارس ما فقط به حوزه آموزش و اینکه چند نفر در کنکور رتبه برتر را بیاورند توجه شده است در حالی که این وزارت خانه مسئولیت پرورش را هم بر عهده دارد. ولی در حال حاضر هم قانون احیا مصوب مجلس با عنوان معاونت پرورشی و تربیت بدنی به طور کامل اجرا نمی شود. در این قانون صراحتا قید شده که هر مدرسه باید یک معاون پرورشی داشته باشد که اجرایی نشده است.

پیشنمازی ادامه داد: معاونت پرورشی یک معاونت مظلوم و ناشناخته است و مورد اعتنای کارشناسی شده نیست و حمایت های کافی از آن صورت نمی گیرد. مسئله پرورش در تمام دنیا جز امور اصلی است و به پرورش اهمیت می دهند، پرورش فقط دین دار شدن و عمق دار شدن دین داری نیست که مورد توجه ما است بلکه پرورش تاثیر خودش را در افکارها، برخوردها، رشد شخصیت، تقویت اعتماد به نفس و جوشاندن چشمه استعدادها نشان می دهد.

وی خاطرنشان کرد: برنامه پرورشی در مدارس نگاشته شده ولی نیرویی برای اجرای آن در مدارس وجود ندارد. متاسفانه در مدارس فقط به حافظه دانش آموز توجه می شود ولی ده ها و صدها استعداد در دانش آموز وجود دارد ولی اگر حافظه خوبی نداشته باشد آنها را تخریب می کنیم.

انتهای پیام/