دکتر صالح اسکندری و اختصاص پیدا کردن یارانه بنزین + ویدیو

در صفحه آپارات خبرگزاری الگونیوز دنبال کنید.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری الگونیوز، دکتر صالح اسکندری مطرح کرد:

اختصاص پیدا کردن یارانه بنزین به کدملی در قالب کارتهای بانکی با عدالت اجتماعی سازگارتر است اما با توجه به آمارها این امر موجب کاهش مصرف بنزین نمی شود.

انتهای پیام/