رادیو سلامت به استقبال انتخابات می رود

شنوندگان رادیو سلامت می توانند شنونده برنامه بهارستان سلامت با موضوع انتخابات و به گویندگی مسعود حسنی باشند.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر الگونیوز، محمد یوسفی، مدیر فضای مجازی رادیو سلامت با اشاره به اینکه برنامه بهارستان سلامت از تولیدات فضای مجازی این شبکه است، بیان می کند: ویژه برنامه انتخاباتی بهارستان سلامت به تهیه کنندگی و گویندگی مسعود حسنی از ۱۶ بهمن شروع می شود.

وی ادامه می دهد: در این برنامه قرار است با نمایندگان ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی که  عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بودند، گفتگو شود. هدف از تهیه برنامه بررسی دستاوردهای مجلس در حوزه بهداشت و درمان و سلامت است.

یوسفی تاکید می کند: شبکه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی سعی در ایجاد شور بیشتر و همچنین تبیین و روشنگری دارند تا انتخابات با مشارکت پرشور برگزار شود. یکی از جذابیت‌های رسانه برای مخاطبان خود زمانی است که مطالبات طیف‌های مختلف و احزاب را شاهد هستند چرا که فرصت شناخت را فراهم می‌کند. رادیو سلامت هم مستثنی از این موضوع نیست و با توجه به ماموریت هایی که به عهده دارد، موضوع انتخابات را در قالب های مختلف مورد بررسی قرار می دهد. بنابراین یکی دیگر از اهداف برنامه بهارستان سلامت ایجاد شور بیشتر در مردم است.