باعث تصادف خود شمایید

رانندگی می کنید ولی عملا پشت فرمان نیستید

اگر عزیزترین فرد زندگی هم تماس گرفت در حین رانندگی پاسخ او را ندهید.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری الگونیوز، معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار الگونیوز اعلام کرد:
اگر عزیزترین فرد زندگی هم تماس گرفت در حین رانندگی پاسخ او را ندهید.
معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت : استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی نیمی از اندام ، تفکر و هوش و حواس راننده را درگیر خود می کند.
سرهنگ مومنی گفت : شما در حین رانندگی هستید و در حال مکالمه با عزیز ترین فرد زندگی خود مانند مادر هستید و در این حالت است که تمام هوش و حواس شما دیگر به رانندگی نیست.
وی افزود : یا اینکه در حین رانندگی هستید و با همکار خود در حال مکالمه هستید که با او جر و بحث و دعوا می کنید ولی عملا شما دیگر در پشت فرمان نیستید و انگار با او یقه به یقه شده اید و دعوا می کنید و این موضوعات در بروز تصادف تاثیر می گذارد.
سرهنگ مومنی افزود : در این حالت راننده دیر تر خطر را احساس می کیند و دیرتر خطر به مغز شما فرمان می دهد و در این حین دیرتر مغز به پاها برای ترمز کردن فرمان می دهد و اینها باعث دیرتر عکس العمل نشان دادن راننده می شود .
وی گفت : 51 درصد از تصادفات فوتی شهر تهران به عدم توجه به جلوها بازمی گردد .
معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ اظهار داشت : استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی باعث حواس پرتی و برخورد با عابرین و دیگر خودروها و فوت عابرین پیاده و یا خود راننده می شود.

انتهای پیام/