روابط اغراق آمیز بین کاراکترها در «یادگار جنوب»

پریا بیگدلی/گروه فرهنگ و هنر الگونیوز؛ رحمت امینی عضو انجمن منتقدان سینما درباره فیلم یادگار جنوب گفت: مشکل عمده فیلم «یادگار جنوب» روابط اغراق آمیز بین کاراکترها و نبود دلایل منطقی برای اتفاقات رخ داده در فیلمنامه است.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر الگونیوز؛ رحمت امینی عضو انجمن منتقدان سینما در باره فیلم یادگار جنوب گفت:  «یادگار جنوب» : مورد توجه ترین بخش ماجرا در این فیلم بازیگرانی بودند که تلاش داشتند نقش متفاوتی ارائه دهند.

وی با اشاره به بازی خوب سحر دولتشاهی و صابر ابر در این فیلم گفت: همین بازی ها نقطه قوت اثر محسوب می شوند اما مشکل عمده فیلم، روابط اغراق آمیز بین کاراکترها بود.

وی نقطه ضعف «یادگار جنوب» را نبود دلایل منطقی برای اتفاقات رخ داده در فیلمنامه دانست و افزود: اصلاً مشخص نیست شخصیت اصلی با بازی وحید رهبانی چه کسی است و چگونه به این ثروت رسیده، مگر اینکه پیش خودمان تصور کنیم با توجه به رابطه اش با مهاجمان کشتی، راه کسب درآمدش نامشروع بوده است. حتی خیلی جاها تظاهر عشق وحید به شیدا سخت می شود چون شما ما به ازای بیرونی برای آن نمی بینید.

وی تأکید کرد: در واقع فیلمنامه نویس هر زمان که خواسته، وجهی را از دید مخاطب پنهان کرده تا گره هایی را برای جذابیت داستان ایجاد کند که همین امر، جذابیت تصنعی به اثر می دهد، این کار نوعی سزارین برابر زایمان طبیعی محسوب می شود.

انتهای پیام/