روز دهم جشنواره فیلم تقدیم مرحوم فردوس کاویانی شد + ویدیو

در خبرگزاری الگونیوز دنبال کنید.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری الگونیوز، روز دهم جشنواره تقدیم مرحوم فردوس کاویانی شد.

انتهای پیام/