رکوردی متفاوت در انتخابات امروز

پیرترین زن هرمزگانی رای داد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری الگونیوز، امروز و در حاشیه ی انتخابات پر شکوه، پیرزن هرمزگانی متولد ۱۲۹۸ در بندرعباس رای خود را به صندوق انداخت.

انتهای پیام/