رکورد دست نیافتنی تمساح جواد عزتی/۱۷ میلیارد در چهار روز

براساس آخرین آمار فروش گیشه سینماها تمساح خونی در چهار روز نخست سال جدید هفده میلیارد فروش کرد.

نهبه گزارش الگونیوز، «تمساح خونی» با بهره‌گیری از جواد عزتی در مقام کارگردان و بازیگر آن هم با بازگشت به عرصه کمدی پس از سال‌ها توانسته گیشه ۴ روز نخست تعطیلی سال ١۴٠٣ را تا ٧۵ درصد از آن خود کند.

سال گذشته قیمت بلیت سینما‌ها ۶٠ هزار تومان و امسال ٨٠ هزار تومان است. سال گذشته ۴ فیلم نوروزی داشتیم و امسال ٧ فیلم نوروزی؛ اما بررسی دقیق‌تر فروش سه روز نخست امسال شاهد آن هستیم که از ٢٣ میلیارد فروش، ١٧ میلیارد آن‌ها تنها سهم کمدی «تمساح خونی» ست و فارغ از قیمت بلیت، از ٣٠٠ هزار مخاطب، ٢٢٠ هزار نفر آن سهم همین فیلم است. یعنی بیش از دو برابر سهم فروش و مخاطب تنها برای یک فیلم است!