سردار آزمون هستم پسر رم!

روزنامه کوریره دلا اسپورت در گزارشی به تمجید از رفتارهای مودبانه آزمون پرداخته و نوشته است که همه در رم دیوانه او هستند و می‌خواهند که سردار در تریگوریا بماند.

به گزارش الگونیوز، سردار آزمون در دیدار برابر فروزینونه برای نخستین بار توانست از ابتدا به میدان برود. اعتماد ده روسی به مهاجم ایرانی یک گل را برای او به ارمغان آورد و البته خوشحالی پس از گل او بازتاب‌های مثبت زیادی در فضای مجازی و بین کاربران داشت.

پس از آنکه هم تیمی جوان او یعنی دین هویسن دروازه میزبان را باز کرد، او خوشحالی تحریک آمیزی انجام داد که منجر به خشم هواداران فروزینونه شد. اما پس از اینکه آزمون اختلاف را افزایش داد، او مقابل هواداران میزبان دست‌هایش را به هم چسباند و بابت حرکت هم تیمی‌اش، از طرفداران حریف عذرخواهی کرد.

روزنامه کوریره دلا اسپورت در شماره امروز خود به تمجید از سردار پرداخته و حرکت او را مورد ستایش قرار داده است. این روزنامه تیتر “مهاجم ایرانی در بنیتو استیرپه گلزنی کرد؛ آزمون اکنون به دنبال رستگاری است” را برای گزارشش انتخاب کرده و در ادامه نوشته است: “سردار عاشق باشگاه و شهر است: او می‌خواهد بماند، در تریگوریا دیوانه او هستند.”