رییس پلیس راهور تهران بزرگ تمهیدات ترافیکی روز جهانی قدس 1403 را اعلام کرد

اعمال محدودیت های ترافیکی روز جهانی قدس از ساعت 8 صبح روز جمعه هفدهم فروردین ماه خواهد بود.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری الگونیوز، سرهنگ سید ابوالفضل موسوی پور( رییس پلیس راهور تهران بزرگ) تمهیدات ترافیکی روز جهانی قدس 1403 را اعلام کرد:

اعمال محدودیت های ترافیکی روز جهانی قدس از ساعت 8 صبح روز جمعه هفدهم فروردین ماه /
از ورود موتورسيکلت ها به محدوده اجراي طرح جلوگيري بعمل می آید / خودروهای خود را به صورت مورب با مدیریت پلیس راهور پارک نمایید / تمهیدات ویژه پلیس برای مراسم تشییع شهدای قدس

رییس پلیس راهور تهران بزرگ از اعمال محدودیت های ترافیکی از ساعت 8 صبح روز جمعه هفدهم فروردین ماه در معابر منتهی به اجرای مراسم روز جهانی قدس گفت و از تمهیدات پلیس راهور درخصوص تشییع پیکر شهدای قدس در این روز خبر داد

به گزارش مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ ، سرهنگ سید ابوالفضل موسوی پور ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات روزه داران در ماه پر فضیلت رمضان تمهیدات ترافیکی روز جهانی قدس 1403 را اعلام کرد:

سرهنگ سید ابوالفضل موسوی پور ضمن اینکه در این روز از ورود موتور سيکلت ها به محدوده اجراي طرح جلوگيري بعمل می آید در خصوص محدوديت هاي تردد در روز جهانی قدس گفت :

شروع اولین محدودیت از ساعت 8 صبح روز جمعه مورخ 17-01-1403 انجام مي گردد و ساير محدوديت ها نیز متناسب با شروع راهپيمائي در محدوده های دیگر انجام می شود . همچنین اعمال محدوديت هاي تردد در ضلع غربي ميدان وليعصر(عج) (ورودي به بلوار کشاورز) و همچنين به سمت جنوب (تقاطع هاي فلسطين – نادري – وصال – قدس ) از بلوار کشاورز نیز صورت می پذیرد .

وی درباره ممنوعيت هاي توقف در معابر منتهی به برگزاری مراسم راهپیمایی روز قدس 1403 نیز گفت :

ممنوعيت هاي توقف ، از ساعت 24 روز پنج شنبه مورخ 16-01-1402 در هر دو مسير بلوار كشاورز حدفاصل ميدان وليعصر(عج) تا تقاطع كارگر ، خيابان وليعصر(عج) حدفاصل خيابان جمهوري تا ميدان وليعصر(عج ، خيابان كارگر حدفاصل جمهوري تا ميدان انقلاب ، خيابان كارگر حدفاصل ميدان انقلاب تا بلوار کشاورز ، خيابان هاي فلسطين و جويبار حدفاصل تقاطع خيابان انقلاب تا بلوار کشاورز ، خيابان قدس حدفاصل تقاطع خيابان انقلاب تا بلوار کشاورز ، خيابان 16 آذر حدفاصل تقاطع خيابان انقلاب تا بلوارکشاورز ، خيابان هاي دانشگاه و ابوريحان حدفاصل خيابان انقلاب تا خيابان صبوري و کليه معابر جنوبي خيابان انقلاب حد فاصل وليعصر (عج) تا ميدان انقلاب اجرا می گردد .

سرهنگ سید ابوالفضل موسوی پور درباره مراسم تشییع پیکر شهدای قدس در این روز نیز گفت :
با توجه به برگزاری مراسم تشییع پیکر شهدای قدس در این روز از میدان فردوسی، پلیس راهور تهران بزرگ نسبت به برگزاری منظم این مراسم نیز تمهیدات ویژه خواهد داشت.

رییس پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص محل هاي توقف موتورسيکلت هاي نمازگزاران اظهار داشت :
خيابان حجاب حد فاصل خيابان فاطمي تا درب شرقي پارک لاله.
پارکينگ لاله در خيابان فاطمي مقابل پارک لاله.
کليه معابر جنوبي منتهي به خيابان انقلاب حدفاصل خيابان وليعصر(عج) تا ميدان فردوسي.
– پارکينگ هاي حافظ و علاء الدين در تقاطع هاي جمهوري- حافظ و حافظ- کريم خان.
– خيابان وليعصر(عج) حدفاصل خيابان انقلاب تا ميدان وليعصر(عج) در داخل پهلوگاه هاي پارک موتورسيکلت.
– خيابان نصرت حدفاصل خيابان جمالزاده شمالي تا خيابان کارگر شمالي.
– پارکينگ کاوه واقع در تقطع خيابان آزادي- کاوه.

سرهنگ سید ابوالفضل موسوی پور درباره محل هاي پيش بيني شده براي توقف اتوبوسهاي شرکت واحد اتوبوسراني نیز گفت :

مسير جنوب به شمال خيابان جمالزاده از خيابان آزادي تا خيابان فاطمي
داخل خط ويژه خيابان آزادي از بزرگراه نواب تا ميدان انقلاب اسلامي.
شمال به جنوب خيابان دکتر قريب از بلوار کشاورز.
شمال به جنوب خيابان سپهبد قرني.
خط ويژه خيابان انقلاب از ميدان فردوسي تا خيابان وليعصر(عج).
شرق به غرب خط ويژه خيابان جمهوري حدفاصل تقاطع خيابان فردوسي تا خيابان دانشگاه.
جنوب به شمال خيابان دانشگاه حدفاصل خيابان جمهوري تا خيابان انقلاب اسلامي.
غرب به شرق خط ويژه خيابان طالقاني حدفاصل خيابان شريعتي تا خيابان وليعصر(عج).
شمال به جنوب خيابان حافظ از تقاطع کريمخان.
شمال به جنوب خيابان وليعصر(عج) حدفاصل ميدان وليعصر(عج) تا خيابان انقلاب.
شمال به جنوب خيابان کارگرجنوبي حدفاصل ميدان انقلاب تا ميدان پاستور.
جنوب به شمال خيابان جمالزاده جنوبي (ضلع شرقي) حدفاصل خيابان جمهوري تا خيابان آزادي.
خيابان کارگر شمالي حد فاصل ميدان انقلاب تا خيابان فاطمي در هر دو مسير.
بلوار کشاورز حدفاصل خيابان کارگر شمالي تا خيابان قريب در هر دو مسير.
خيابان هاي کلهر و کاوه.
شمال به جنوب خيابان والعصر حدفاصل خيابان فرصت تا خيابان انقلاب.
شرق به غرب خيابان آزادي حدفاصل ميدان انقلاب تا خيابان قريب.
غرب به شرق خيابان فرصت حدفاصل خيابان والعصر تا خيابان کارگر شمالي.
شمال به جنوب خيابان ابوريحان حدفاصل خيابان انقلاب تا خيابان جمهوري.
شرق به غرب خيابان کريمخان حدفاصل پل تا ميدان وليعصر(عج).
غرب به شرق خيابان کريمخان از خيابان حافظ به بعد.
جنوب به شمال خيابان وليعصر(عج) از ميدان وليعصر(عج) به سمت شمال.
وی در خصوص مسيرهاي تردد تاکسي در روز جهانی قدس نیز بیان داشت :

1- مسير شماره 1 (خيابان کريم خان): از خيابان قائم مقام تا ميدان وليعصر(عج) به صورت رفت و برگشت.
2- مسير شماره 2 (خيابان وليعصر(عج)): از خيابان فاطمي تا ميدان وليعصر(عج) به صورت رفت و برگشت.
– مسير شماره3 (خيابان حجاب): از تقاطع خيابان فاطمي تا تقاطع بلوار کشاورز به صورت رفت و برگشت.
4- مسير شماره 4 (خيابان کارگر شمالي): از تقاطع خيابان فاطمي تا تقاطع بلوار کشاورز به صورت رفت و برگشت.
– مسير شماره 5 (بلوار کشاورز):از بيمارستان امام خميني(ره) (دکتر قريب) تا تقاطع خيابان کارگر بصورت رفت و برگشت.
6- مسير شماره 6 (خيابان طالقاني):از تقاطع خيابان مفتح تا تقاطع خيابان وليعصر(عج).
7- مسير شماره 7 (خيابان آزادي):از تقاطع خيابان نواب تا ميدان انقلاب بصورت رفت و برگشت.
8- مسير شماره 8 (خيابان کارگر جنوبي):از ميدان حر تا ميدان انقلاب بصورت رفت و برگشت.
– مسير شماره 9 (خيابان انقلاب): از تقاطع خيابان مفتح (دروازه دولت) تا تقاطع خيابان وليعصر(عج) بصورت رفت و برگشت. و از تقاطع خيابان وليعصر(عج) تا تقاطع خيابان وصال بصورت رفت و برگشت.

سرهنگ سید ابوالفضل موسوی پور در خصوص محل پارک خودروهاي شخصي راهپیمایان نیز گفت :

1- خيابان طالقاني حدفاصل تقاطع حافظ به سمت شرق تا خيابان شريعتي
2- طول خيابان فاطمي
3- طول خيابان جمهوري
4- طول خيابان حجاب و معابر شرقي
5-طول خيابان لبافي نژاد
6- معابر خارج از محدوده اجرای محدودیت های ترافیکی

سرهنگ سید ابوالفضل موسوی پور درباره محل نگهداری خودروهایی که با جرثقیل منتقل می شوند نیز بیان داشت :
خيابان طالقاني حدفاصل خيابان حافظ تا خيابان مفتح (ضلع جنوبي بصورت مورب در يک لاين).
خيابان فاطمي حدفاصل خيابان کارگر تا بزرگراه چمران.
خيابان 12 فروردين حدفاصل خيابان لبافي تا خيابان جمهوري اسلامي می باشند .

توصیه های مهم رییس پلیس راهور تهران بزرگ به شهروندان در روز جهانی قدس 1403

سرهنگ موسوی پور به مراجعه کنندگان این مراسم توصیه داشت : در معابری که اجرای محدودیت های ترافیکی را داریم از ورود موتورسیکلت ممانعت بعمل می آید لذا از شهروندان تقاضا داریم از تردد با موتورسیکلت در این روز در معابر اعلامی جدا خودداری نمایند . همچنین توصیه می شود شهروندان گرامی برای سهولت تردد به محل های راهپیمایی از وسایل نقلیه عمومی استفاده نمایند.
وی افزود : خودرویی که در مسیرهای اعلامی توقف نماید توسط جرثقیل ها به نزدیک ترین پارکینگ منتقل خواهد شد .
سرهنگ موسوی پور در پایان گفت : از شهروندان محترم خواهشمندیم از توقف های ممنوع و پارک در محل های ممنوع خودداری نمایند تا این مراسم در نهایت نظم برگزار گردد .
وی افزود : همکاران بنده در تمامی مسیرهای 10 گانه روز قدس حضوری فعال دارند ودر تسهیل عبور و مرور کمک می کنند.

انتهای پیام/