هشدار به نمایشگاه داران خودرو

طرح تشدید برخورد با تخلف توقف در پیاده رو از امروز در تهران

تخلفی که مستقیم باعث تصادف و حادثه می شود.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری الگونیوز ، معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اجتماعی الگونیوز اعلام کرد:
برابر ماده 163 آیین نامه راهنمایی ورانندگی توقف در پیاده روهای ممنوع است.
وی افزود: طرح تشدید برخورد با تخلف توقف در پیاده رو در شهر تهران از امروز آغاز می گردد و پلیس پس از اطلاع رسانی هایی که از قبل داشت، از امروز این طرح را با اعمال قانون خودروهای متخلف و نصب بروشور و هشدار عدم پارک در پیاده رو انجام خواهد داد و در مرحله بعد اگر این تخلف مجدد صورت پذیرد خودرو به پارکینگ منتقل خواهد شد چرا که این موضوع مطالبه شهروندان است و پلیس به جد برخورد با این نوع تخلف را پیگیری می نماید.
سرهنگ مومنی گفت: تخلفات را می توان به دو دسته تقسیم کرد . برخی از وسایل نقلیه در حال حرکت می باشند و تخلفاتی چون عبور از چراغ قرمز ، عبور از محل ممنوع ، استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی صورت می گیرد . دسته دوم تخلفاتی هستند که وسیله نقلیه پارک و متوقف می باشد که تخلف صورت می گیرد که به این دسته ، تخلفات ساکن می گویند مانند توقف در زیر تابلوها ، توقف مقابل شیر آتش نشانی ، توقف در حریم تقاطع ، توقف در پیاده رو که به این تخلفات ، تخلفات ساکن می گویند.
وی افزود : در برخی از تخلفات ، حتما باید تابلو وجود داشته باشد که این تخلف صورت بگیرد . مانند جاهایی که تابلو و علایم وجود دارد مانند تابلوی توقف ممنوع اما در برخی موارد نیاز به تابلو و علایم نیست مانند توقف دوبله، توقف در پیاده رو ها. اینطور نیست که بخواهیم در تمامی سطح معابر و راهها تابلو نصب شود و به مردم بگوییم که اصلا توقف نکنید چرا که باید خود رانندگان به قانون احترام بگذارند و آنرا رعایت نماید.
معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت : برابر ماده 163 آیین نامه راهنمایی ورانندگی توقف در پیاده روهای ممنوع است و این موضوع نیازی به نصب تابلو ندارد.
سرهنگ مومنی افزود : برخی از تخلفات ساکن باعث بروز تصادفات و حوادث می گردد مانند توقف در حریم تقاطع ها که مستقیما در حوادث و تصادف نقش دارند . برخی از تخلفات ساکن مستقیما در تصادفات نقش ندارند مانند توقف در زیر تابلوها که باعث کندی حرکت ، بی نظمی و ترافیک می شوند.
وی گفت: حال باید به این پرسش پاسخ داد که توقف در پیاده رو جزء کدام دسته است و آیا باعث تصادف و بروز حوادث می گردد؟ باید بگوییم که مسلما این نوع تخلف در بروز تصادفات و حوادث تاثیرگذار می باشد چرا که وقتی عابر پیاده ای که می بایست از داخل پیاده رو عبور می کند مجبور شود از پیاده رو خارج شده و به سطح سواره رو و خیابان وارد شود جان او به خاطر پارک خودروها در پیاده رو و اشغال سطح آن به خطر می افتد.
سرهنگ مومنی گفت : توقف در سطح پیاده رو یک تخلف محرز و بر خلاف مقررات راهنمایی ورانندگی است.

انتهای پیام/