ماجرای رفع اثر ۱۳ هزار پلاک مخدوش موتورسیکلت

از 13 هزار پلاک موتورسیکلت متخلف در شهر تهران رفع اثر شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری الگونیوز، معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار الگونیوز اعلام کرد:
طرح رفع اثر پلاک مخدوش خودروها در آینده ای نزدیک
سرهنگ کشیر گفت : طرح رفع اثر از پلاک موتورسیکلت ها در شهر تهران از 7 آذر ماه سال جاری توسط تیم های پلیس راهور تهران بزرگ شروع شد و تا هم اکنون از 13 هزار پلاک موتورسیکلتی که اقدام تخلف پلاک داشته اند در همان محل رفع اثر شده است.
وی افزود : موتورسیکلت وسیله ای است که در تهران به دلیل عبور از ترافیک بسیار استفاده می شود و برخی از شهروندان برای انجام کارهای خود از این وسیله نقلیه بسیار استفاده می کنند ولی باید این موضوع را نیز در نظر بگیرند که اگر اقدام به پوشش پلاک و مخدوشی آن نمایند توسط تیم های پلیس راهور تهران بزرگ که به صورت شبانه روزی در سطح معابر شهر تهران در حال گشت زنی هستند بدون اغماض و کوچترین گذشتی نسبت به اعمال قانون و برخورد های قانونی برابر ضوابط و مقررات اقدام خواهند کرد .
معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت : برخی از راکبین اقدام به پوشش پلاک با استفاده از ماسک و طلق های مشکی و برگرداندن پلاک و دستکاری در ارقام این وسیله نقلیه می نمایند که به محض رویت همکاران بنده چه این موتورسیکلت در پیاده رو و چه در حال تردد باشد در همان محل رفع اثر می گردد .
سرهنگ کشیر افزود : طرح رفع مخدوشی ورفع اثر پلاک خودروها نیز در آینده نزدیک در دستور کار پلیس راهور تهران بزرگ قرار گرفته و اجرایی خواهد شد.

انتهای پیام/