ماجرای سردار و عادل فردوسی پور به جای باریک کشید

محمد رویانیان، مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس در خصوص دلخوری‌اش از عادل فردوسی‌پور صحبت کرد.