مبلغ فطریه اعلام شد

دفتر آیت الله العظمی سیستانی مبلغ فطریه ۱۴۰۳ را اعلام کرد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری الگونیوز، دفتر آیت الله العظمی سیستانی مبلغ فطریه ۱۴۰۳ را اعلام کرد؛ از ۷۰ تا ۱۸۰ هزار تومان

از آنجا که میزان زکات فطره برای هر فرد سه کیلوگرم است، مبلغ آن برای فطریه بدل از آرد هفتاد (۷۰) هزار تومان و برای فطریه بدل از برنج ایرانی  صد و هشتاد (۱۸۰) هزار تومان و فطریه بدل از برنج غیر ایرانی، صد و بیست (۱۲۰) هزار تومان تعیین شده است.

انتهای پیام/