مدیر عامل سپاهان به دنبال حق پخش + فیلم

در صفحه آپارات خبرگزاری الگونیوز دنبال کنید.

به گزارش گروه ورزش خبرگزاری الگونیوز، مدیر عامل باشگاه سپاهان در خصوص حق پخش، فوتبال و حرفه ای شدن تیم ها حرف های جالبی زده شد.