در برنامه تهران بیست مطرح شد

مردم گرفتار در اطراف نمایشگاه

جنوب به شمال خیابان ولی عصر و کلیه فرعی هایی که در این محدوده است به سبب فعالیت نمایشگاه درگیر می شود؛ واقعا مردمی که در آن محدوده زندگی می کنند یا شهروندان در حال تردد از آنجا در پیک ترافیک عصرگاهی معمولا به مشکل برمی خورند.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری الگونیوز، سرهنگ محمد رازقی با حضور در برنامه تهران بیست در خصوص تأثیر ترافیک نمایشگاه بین المللی بیان کرد: بزرگراه های اطراف نمایشگاه بین المللی جنوب به شمال بزرگراه چمران و جنوب به شمال بزرگراه مدرس که به تبع فعالیت نمایشگاه بار ترافیکی می گیرد و تأثیر می گذارد؛ جنوب به شمال مدرس، شرق و غرب صدر و همچنین معابر فرعی عقبتر آن نیز درگیر می شود.
وی با اشاره به اینکه جنوب به شمال بزرگراه چمران و به تبع آن بزرگراه شهید هاشمی درگیر می شود، ادامه داد: جنوب به شمال خیابان ولی عصر و کلیه فرعی هایی که در این محدوده است به سبب فعالیت نمایشگاه درگیر می شود؛ واقعا مردمی که در آن محدوده زندگی می کنند یا شهروندان در حال تردد از آنجا در پیک ترافیک عصرگاهی معمولا به مشکل برمی خورند.
معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ تصریح کرد: سال گذشته با توجه به مشکلات پیش آمده تصمیم گرفتیم در زمان برگزاری نمایشگاه پوشاک راه را مسدود و اجازه ورود ندادیم؛ در حقیقت از فعالیت نمایشگاه جلوگیری کردیم.
سرهنگ رازقی با اشاره به اینکه در زمان برگزاری نمایگشاه ترافیک عصرگاهی آن محدوده شدیدا درگیر می شود، به تبع آن آلودگی، ازدحام و طول سف خودروها بیشتر می شود، اظهار کرد: حدودا سه بزرگراه درگیر و تبعات خاص خود را دارد؛ با وجود اینکه برابر قوانین و مقررات و مصوبات باید برای فعالیت نمایشگاه ها مجوز گرفته شود؛ در مقاطعی از سال همچون ابتدای مهر و انتهای اسفند اجازه فعالیت ندارند ولی متأسفانه این موارد رعایت نشده و با برگزاری نمایشگاه مردم را درگیر می کنند.
وی یادآور شد: در نگاه اول شاید به این صورت باشد که تأثیری ندارد ولی واقعیت امر این است که همزمانی برگزاری نمایشگاه با پیک عصرگاهی و شامگاهی که ترافیک طبیعی شهر تهران هست، مشکل ایجاد می شود؛ بزرگراه چمران و مدرس بار ترافیکی بخش مرکزی و جنوبی شهر تهران را به سمت شمال و برعکس انجام می دهند ولی با برگزاری نمایشگاه با توجه به اینکه تأثیر منفی می گذارد، شاهد ایجاد ترافیک سنگین خواهیم بود.
معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ انتقاد کرد: نمایشگاه پارکینگ به تعداد کافی ندارد، به خصوص نمایشگاه هایی که مخاطب زیاد دارد؛ تردد عابر و تجمع مسافربران و مشکلاتی دیگر در حاشیه بزرگراه سبب می شود که این تأثیر بر ترافیک منفی و دوچندان بوده و تبعات بعدی خود را دارد.
سرهنگ رازقی با اشاره به اینکه در نیمه دوم سال این موارد با وضعیت جوی و بارندگی توأم و تأثیرات دیگری روی ترافیک می گذارد که برای مردم غیرقابل تحمل می شود، گفت: بر اساس آمار موجود وضعیت ترافیکی معابر اطراف نمایشگاه در زمان برگزاری نمایشگاه های پرمخاطب در نیمه دوم سال سنگین ترین ترافیک را در بزرگراه های بخش شمالی تهران است؛ همچنین معابر داخلی منطقه یک و سه به تبع آن سنگین می شود.
وی تصریح کرد: برخی مواقع که زمان برگزاری نمایشگاه و ساعت فعالیت آن تا 18 الی 20 تداوم دارد، شاهد همزمانی آن با مورد خاص دیگری هستیم که تأثیر منفی بر ترافیک دارد؛ برای مردم منطقه نیز این ترافیک شدید غیرقابل تحمل است.

انتهای پیام/