مسعود پزشكيان و سعيد جليلى به دور دوم انتخابات راه يافتند

نتایج رسمی نهايی انتخابات ریاست جمهوری از سوی وزارت کشور اعلام شد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری الگونیوز و طی نظرسنجی کانال تلگرامی الگونیوز، پیش بینی مخاطبین الگونیوز در خصوص نفرات اول تا چهارم تحقق یافت. البته این نظرسنجی قبل از انصراف برخی نامزدها گرفته شده است.

نتایج رسمی نهايی انتخابات ریاست جمهوری از سوی وزارت کشور اعلام شد.

آخرين نتایج رسمی:

تعداد شعب تجميع و شمارش شده:
۵۸.۶۴۰ شعبه

تعدا كل آراء اخذ شده:
۲۴.۵۳۵.۱۸۵
١. مسعود پزشكيان:
۱۰.۴۱۵.۹۰۱
٢. سعيد جليلى:
۹.۴۷۳.۲۹۸
٣. محمد باقر قاليباف:
۳.۳۸۳.۳۴۰
٤. مصطفى پورمحمدى:
۲۰۶.۳۹۷
بدين ترتيب؛ مسعود پزشكيان و سعيد جليلى به دور دوم انتخابات راه يافتند.

انتهای پیام/