مشکل استادیوم پرسپولیس و استقلال حل شد

یکی از موارد مجوز حرفه‌ای پرسپولیس و استقلال، مسئله زیرساخت استادیوم آزادی بود.

به گزارش الگونیوز ، پرسپولیس و استقلال استادیوم آزادی را به عنوان ورزشگاه خانگی خود معرفی کرده‌اند و این در حالی است که استادیوم محل میزبانی سرخابی‌ها با مشکلات متعددی برای مجوز حرفه‌ای مواجه بود.

با این حال اسبقیان، معاون قهرمانی وزیر ورزش در این مورد خیال هواداران را راحت کرده است: آنچه را که برای صدور مجوز حرفه‌ای در استادیوم مورد نیاز است، توسط شخص آقای وزیر ورزش به صورت جدی دنبال می‌شود. کار انجام می‌شود و مشکل خاصی نیست.

البته فصل گذشته پرسپولیس باوجود این شرایط ورزشگاه آزادی توانست مجوز حرفه‌ای خود را دریافت کند و اکنون نیز به نظر می‌رسد اگر مسئله مالکیت حل شود، سایر موارد از سوی ای اف سی قابل چشم‌پوشی خواهد بود.