مصاحبه با انسیه شاه حسینی کارگردان فیلم سینمایی دست ناپیدا + ویدیو

در صفحه آپارات خبرگزاری الگونیوز دنبال کنید.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری الگونیوز، در این قسمت  مصاحبه با انسیه شاه حسینی کارگردان فیلم سینمایی دست ناپیدا را خواهید دید.