انتصابات جدید در پلیس راهور تهران بزرگ

معاون عملیات و معاون آموزش انتخاب شدند

با حکم فرمانده انتظامی تهران بزرگ : سرهنگ فیروز کشیر" معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ"و سرهنگ احسان مومنی معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ شدند.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری الگونیوز ، سرهنگ فیروز کشیر،با حکم فرمانده انتظامی تهران بزرگ ،سردار عباسعلی محمدیان و به پیشنهاد سرهنگ سید ابوالفضل موسوی پور، رییس پلیس راهور فاتب ، به عنوان معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ و سرهنگ احسان مومنی معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ منصوب گردید .

در این حکم از زحمات و تلاشهای جناب سرهنگ احسان مومنی و اقدامات وی در جهت ارتقاء فرهنگ ترافیک در بین اقشار مختلف جامعه قدردانی و برای وی در سمت ” معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ ” آرزوی موفق شده است .

گفتنی است سرهنگ فیروز کشیر سابقه ریاست مناطق ۲۵ و ۲۶ پلیس بزرگراههای پلیس راهور تهران بزرگ و قبل از آن در معاونت نیروی انسانی مشغول به فعالیت بوده است .

انتهای پیام/