مهم برای کنکوری ها

۲ پایگاه انتخاب رشته کنکور در هر شهرستان تشکیل می شود.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری الگونیوز، آموزش و پرورش با هدف ارائه مشاوره به دانش‌آموزان کنکوری، بالغ بر ۷۰۰ پایگاه راه‌اندازی کرده است.

در هر شهرستان، منطقه و ناحیه دو پایگاه انتخاب رشته یکی در مرکز مشاوره شهرستان، منطقه و ناحیه و دیگری در یکی از مدارس معین آن تشکیل شده است.

انتهای پیام/