نتایج ۱۰ دربی گذشته پرسپولیس و استقلال

به گزارش الگونیوز از آخرین باری که دربی برگشت بدون گل شده بود، زمان زیادی می‌گذشت.

به گزارش الگونیوز  دربی شماره ۷۸ آخرین مسابقه دور برگشت دو تیم بود که با تساوی بدون گل به پایان رسیده بود.

دربی شماره ۷۸ آخرین مسابقه دور برگشت دو تیم بود که با تساوی بدون گل به پایان رسیده بود. همان دیداری که استقلال با هدایت امیر قلعه‌نویی و پرسپولیس با علی دایی راهی میدان شدند. دیداری که همانند همین بازی به شدت کسل کننده و کم موقعیت بود و در پایان هردوتیم به نوعی از نتیجه رقم خورده راضی بودند.

آن دربی در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۳۹۲ برگزار شد و تبدیل به چهارمین دربی صفر صفر پیاپی‌ در آن مقطع شد. بعد از آن هیچوقت مسابقه برگشت دو تیم با تساوی صفرصفر به پایان نرسیده بود تا اینکه روز گذشته این اتفاق بعد از ۱۰ سال رخ داد.

2001518

نتایج بازی برگشت دو تیم در یک دهه اخیر:
لیگ سیزدهم: استقلال ۰-۰ پرسپولیس
لیگ چهاردهم: استقلال ۱-۲ پرسپولیس
لیگ پانزدهم: استقلال ۲-۴ پرسپولیس
لیگ شانزدهم: استقلال ۳-۲ پرسپولیس
لیگ هفدهم: استقلال ۱-۰ پرسپولیس
لیگ هجدهم: استقلال 0-۱ پرسپولیس
لیگ نوزدهم: استقلال ۲-۲ پرسپولیس
لیگ بیستم: استقلال ۰-۱ پرسپولیس
لیگ بیست و یکم: استقلال ۱-۱ پرسپولیس
لیگ بیست و دوم: استقلال ۰-۱ پرسپولیس
لیگ بیست و سوم: استقلال ۰-۰ پرسپولیس