پاسخ برنامه «بگو بخند» به ماجرای اخیر + فیلم

روابط عمومی برنامه «بگو بخند» درباره حواشی اخیر اطلاعیه‌ای منتشر کرد.

به گزارش الگونیوزدر پی حاشیه سازی ایجاد شده به وسیله یک ویدئو تقطیع شده از برنامه «بگو بخند» در خصوص اجرای هفته گذشته یکی از گروه‌های نمایشی؛ روابط عمومی برنامه بگو بخند به اطلاع مخاطبان می‌رساند؛ که نمایش مربوطه هیچ ارتباطی با معلولین نداشته و بازیگران در تلاش برای ایفای نقش متکدیانی که خودشان را به تمارض می‌زنند، بودند.

این برنامه همواره جایگاه ویژه‌ای برای کم توانان جسمی و حرکتی قائل بوده است. بگو بخند تنها برنامه‌ای در تلویزیون است که با اختصاص دادن بخش کمدی نشسته در برنامه، بنیان گذار حضور این افراد در تلویزیون و رقابت در کنار دیگر شرکت کنندگان بوده است.

همچنین تعداد قابل توجهی از تماشاگران این برنامه به این افراد اختصاص دارد. پرواضح است که این اقدام اخیر، تنها یک فضاسازی غیرحرفه‌ای از سوی برخی رسانه‌ها برای تحت الشعاع قرار دادن یک برنامه موفق در جذب و رضایت مخاطب است که البته این امر منجر به پیوند عمیق‌تر میان مخاطب و برنامه خواهد شد. در پایان اگر بر اثر سوءتفاهم شکل گرفته از این برنامه بخشی از جامعه و خصوصا معلولین عزیز کشور متاثر شده اند، سر تعظیم و عذرخواهی فرود می‌آوریم.