پرتاب ماهواره «ظفر۲» و «ناهید ۲» در سال آینده

ماهواره «ظفر۲» و «ناهید ۲» در سال آینده به فضا پرتاب خواهند شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری الگونیوز، رئیس سازمان فضایی ایران اعلام کرد:
طراحی و ساخت و تکمیل پایگاه فضایی چابهار از دیگر دستاوردها است که در فاز اول ۴۰ درصد پیشرفت داشته است و امیدوارم تا سال آینده این پایگاه آماده پرتاب شود.
ماهواره‌های «ظفر ۲» با وزن ۵۰۰ کیلوگرم از نوع سنجشی است که در دانشگاه علم و صنعت اجرایی شده است. این ماهواره سال آینده پرتاب خواهد شد. ماهواره «پارس ۱» امسال پرتاب می‌شود
ماهواره «ناهید ۲» ماهواره مخابراتی است که با وزن ۱۲۰ کیلوگرم و با عمر مداری ۲ سال در سال آینده پرتاب می‌شود.
انتهای پیام/