پرواز یک صدای ماندگار/ پرویز ربیعی هم رفت!

عرصه دوبله باز هم عزادار شد و پرویز ربیعی را از دست داد.

به گزارش الگونیوز ؛پرویز ربیعی درگذشت.
پرویز ربیعی از پیشکسوتان عرصه دوبله ساعتی پیش در منزل خود بر اثر ایست قلبی در سن ۸۴ سالگی درگذشت.