آقایان نماینده مردم هستند اما کسی حق ندارد از آنها سوال کند! + فیلم

در صفحه آپارات خبرگزاری الگونیوز دنبال کنید.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری الگونیوز، در برنامه تهران بیست کارشناس تلویزیون خطاب به نماینده مجلس اعلام کرد: آقایان نماینده مردم هستند اما کس حق ندارد از آنها سوال کند!