کار منوچهر هادی و یکتا ناصر به جای باریک کشید!

منوچهر هادی با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش پرونده خود و یکتا ناصر را در خصوص حضانت دخترشان توضیح داد.