کانون تهیه کنندگان رسانه‌های دیداری برگزار می‌کند/کارگاه آموزش کارگردانی سریال تلویزیونی با محمد حسین لطیفی

کانون تهیه کنندگان رسانه‌های دیداری برگزار می‌کند.

به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ و هنر الگونیوز کانون تهیه کنندگان رسانه‌های دیداری کارگاه آموزش کارگردانی برای سریال‌های تلویزیونی برگزار می‌کند.

این کارگاه تحت نظر محمد حسین لطیفی در موزه فرش برگزار می‌شود.

علاقمندان می‌توانند اطلاعات حضور در این کارگاه آموزشی را از پوستر ذیل کسب کنند.