وقتی روی کد ملی و گواهینامه شما نمره منفی ثبت می شود

گواهینامه خودتان را باطل نکنید

بیشترین نرخ جدول "تخلفات حادثه ساز " معلوم شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری الگونیوز، معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار الگونیوز اعلام کرد: برخی مواقع تخلفات حادثه ساز برای راننده منع خدمات ایجاد می کند.
20 تخلفی که نمره منفی دارد کدام است؟
سرهنگ کشیر گفت: قطعا به تخلفات حادثه ساز نمره منفی تعلق می گیرد . پلیس راهور به برخی از تخلفات مانند تخلفات حادثه ساز علاوه بر اعمال قانون نمره منفی می دهد . این نمره با نمرات دیگر بسیار متفاوت است . به این صورت که نمره پلیس نمره منفی و نمره ایجابی است و راننده متخلف را به سمت و سویی می برد که قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را بیشتر رعایت نماید .
وی افزود : هر نوع تخلفی که پذیرش و ریسک خطر را بیشتر داشته باشند تخلفات حادثه ساز گویند . که قانون رسیدگی به تخلفات در ماده 7 به آن اشاره کرده است که 20 تخلف حادثه ساز وجود دارد که نمره منفی دارد و باعث می شود در برخی مواقع هم برای راننده وسیله نقلیه منع خدمات درست می کند .
معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت : در جدول نمرات منفی که تخلفات حادثه ساز را شامل می شود به 20 موضوع و نمره منفی و اعمال قانون های ان اشاره شده است که از جمله هرگونه حرکات نمایشی چه باری موتورسواران و خودروها مبلغ 150 هزار تومان جریمه و 8 نمره منفی برای پلاک شخصی و برای ناوگان حمل و نقل عمومی 10 نمره منفی در نظر گرفته شده است .
سرهنگ کشیر افزود : مورد بعدی تجاوز بیش از 50 کیلومتر است که برخی رانندگان به اشتباه فکر می کنند که مثلا اگر 55 کیلومتر در ساعت تردد کرده اند جریمه می شوند که باید بگوییم این تفکر اشتباه است و منظور قانونگذار تجاوز بیش از 50 کیلومتر بیشتر از حد مجاز بوده است یعنی اگر مثلا در بزرگراه حکیم حداکثر سرعت مجاز 80 کیلومتر است ولی شما با سرعت 130 کیلومتر بر ساعت تردد نمایید اینجا شما بیش از 50 کیلومتر بیش از حد مجاز تردد داشته اید و این بند مربوط به راننده حادثه ساز می شود که مبلغ جریمه آن 200 هزار تومان به استناد ماده 7 و 10 نمره منفی برای خودروهای عمومی و نیز 15 نمره منفی بر روی گواهینامه و کد ملی راننده ثبت می گردد .
وی گفت : مورد بعدی در جدول نمرات منفی سبقت غیر مجاز در راه دوطرفه می باشد که مبلغ اعمال قانون آن 200 هزار تومان و 5 نمره منفی برای خودروهای شخصی و 10 نمره برای خودروهای عمومی در نظر گرفته شده است .
معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ افزود : همچنین برای تخلف حادثه ساز عبور از چراغ قرمز 200 هزار مبلغ اعمال قانون و 5 نمره منفی برای خودروهای شخصی و 10 نمره برای خودروهای عمومی نیز اعمال می شود .
وی گفت : همچنین برای تخلف حادثه ساز حرکت به طور مار پیچ 150 هزار تومان جریمه و 3 نمره منفی برای خودروهای شخصی و 5 نمره برای خودروهای عمومی در نظر گرفته شده است.

این مقام انتظامی ادامه داد:
نمره منفی تخلف رانندگی در حالت مستی از دیگر تخلفات بیشتر است.
برای هر 20 تخلف رانندگی حادثه ساز نمره منفی در نظر گرفته شده است.
وی افزود : هر نوع تخلفی که پذیرش و ریسک خطر را بیشتر داشته باشند تخلفات حادثه ساز گویند . که قانون رسیدگی به تخلفات در ماده 7 به آن اشاره کرده است که 20 تخلف حادثه ساز وجود دارد که نمره منفی دارد و باعث می شود در برخی مواقع هم برای راننده وسیله نقلیه منع خدمات درست می کند .


سرهنگ کشیر گفت : حرکت با دنده عقب در بزرگراهها یکی از تخلفات و اقدامات خطرناک برخی از رانندگان است که پلیس باره ا و بارها در این خصوص تذکرات لازم را داده است که باعث بروز حوادث بسیار ناگواری برای متخلف و هم برای دیگر رانندگان می شود .
وی افزود : حرکت با دنده عقب در بزرگراهها یکی از تخلفات حادثه ساز است که برابر با جدول تخلفات حادثه ساز 150 هزار تومان اعمال قانون و 5 نمره منفی برای وسایل نقلیه شخصی و 7 نمره منفی برای وسایل نقلیه عمومی در نظر گرفته شده است .
معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت : رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روانگردان نیز 400 هزار تومان جریمه در پی دارد و جزء تخلفات حادثه ساز می باشد که بیشترین نرخ را در بین دیگر تخلفات شامل می شود . که برای این نوع از تخلف 10 نمره منفی برای وسیله نقلیه شخصی و 20 نمره هم برای وسایل نقلیه عمومی در نظر گرفته شده است که این نمرات منفی نیز از دیگر ردیف های جریمه بیشتر می باشد .
سرهنگ کشیر افزود : همچنین برای تخلف سرعت 30 کیلومتر بیشتر از حد مجاز نیز 200 هزار تومان جریمه و 5 نمره منفی برای خودروهای شخصی و 10 نمره نیز برای وسایل نقلیه عمومی در نظر گرفته شده است .
وی گفت : تخلف عبور از محل ممنوع نیز 90 هزار تومان اعمال قانون و 4 نمره منفی برای خودروهای شخصی و 6 نمره نیز برای وسایل نقلیه عمومی در پی خواهد داشت .
معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ اظهار داشت : همچنین تخلف تجاوز به چپ از محور راه نیز 75 هزار تومان جریمه و 5 نمره منفی برای خودروهای شخصی و 9 نمره نیز برای وسایل نقلیه عمومی در پی خواهد داشت.

انتهای پیام/