یکتاناصر و نوشته ای همراه با عذرخواهی از مردم+ تصاویر

یکتا ناصر با نوشته ای بلند بالا موضوع پر سر و صدای خانوادگی اش را با عذرخواهی از مخاطبان و مردم منتشر کرد.