طرح تشدید برخورد با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی از امروز در تهران

۲ میلیون خودروی فاقد معاینه فنی در پایتخت

19هزار خودروی دودزا اعمال قانون شده اند.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری الگونیوز، معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار الگونیوز اعلام کرد:
در دو ماه گذشته معاینه فنی حدود سه هزار و هفتصد (3700) خودرو ابطال شده است.
سرهنگ احسان مومنی با اشاره به مصوبات کمیته آلودگی هوای شهر تهران ، از طرح تشدید برخورد با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی خبر داد و از آمار اقدامات پلیس راهور در این زمینه گفت.
سرهنگ مومنی گفت: دیروز جلسه کمیته آلودگی هوا تشکیل شد و مصوبه ای که قرار شد پلیس راهور تهران بزرگ آنرا انجام دهد ، برخورد با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی در شهر تهران بود .
وی افزود : این کاری نیست که بگوییم از امروز پلیس راهور تهران بزرگ نسبت به انجام آن اقدام داشته چرا که پلیس از ابتدای سال جاری نسبت به برخورد و اعمال قانون خودروهای دودزا اقدام کرده است.


معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت : از ابتدای سال جاری تا کنون حدود 19هزار خودروی دودزا اعمال قانون شده اند و به رانندگان آنها تذکر داده ایم که حتما نسبت به رفع نقص خودروی خود و رفع دودزا بودن خودروی خود اقدام نمایند .
سرهنگ مومنی افزود : همچنین در این مدت بیش از 2میلیون خودرویی که فاقد معاینه فنی بوده اند اعمال قانون شده اند. خودروهای فاقد معاینه فنی را دوربین های ثبت تخلف جریمه می کنند یعنی 2 میلیون خودرو به همین صورت مورد اعمال قانون این دوربین ها قرار گرفته است . شاید حواس راننده ای نبوده و معاینه فنی خودروی او تمام شده و از این دوربین ها عبور و اعمال قانون شده است.
وی ادامه داد : از اواسط مهرماه یعنی حدود 2 ماه که از طرح ابطال معاینه فنی خودروهای دودزا می گذرد ، معاینه فنی حدود سه هزار و هفتصد (3700) دستگاه خودرو که معاینه فنی دارند اما خودروی آنها دودزا بوده است نیز توسط همکاران بنده ابطال شده است.
وی گفت : شاید خودرویی هم باشد که چند وقت است با نداشتن معاینه فنی تردد می کند و هنوز راننده آن اقدامی برای اخذ معاینه فنی نکرده باشد و هر روز جریمه و به ازای هر روزی که خودرو به این صورت در سطح معابر تردد نماید توسط دوربین ها به عنوان فاقد معاینه فنی جریمه می شود.
سرهنگ مومنی افزود ” طرح تشدید برخورد با خودروهای فاقد معاینه فنی ” و خودروهایی که معاینه فنی دارند ولی خودروی آنها دودزا می باشد از امروز در سطح معابر شهر تهران و با توجه به آلودگی هوای شهر تهران و مصوبات کمیته آلودگی هوا اجرایی و تشدید خواهد شد.

انتهای پیام/