آموزش و فرهنگ سازی ها جواب داد

خبر خوش از جنس پایتخت

در شهریور ماه 8 درصد کاهش تصادفات جرحی و 16 درصد کاهش تصادفات خسارتی را شاهد بوده ایم.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری الگونیوز، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار الگونیوز از کاهش 26 درصدی آمار تصادفات فوتی در تهران در شهریور ماه امسال خبر داد.
سرهنگ رابعه جوانبخت در همین خصوص گفت:
در شهریور ماه 8 درصد کاهش تصادفات جرحی و 16 درصد کاهش تصادفات خسارتی را شاهد بوده ایم.
سرهنگ  جوانبخت از کاهش 26 درصدی آمار تصادفات فوتی در شهرویر ماه امسال خبر داد و به کاهش 8 درصدی تصادفات جرحی و 16 درصدی تصادفات خسارتی اشاره داشت و از نقش فرهنگ سازی در این باره ابراز رضایت داشت.
سرهنگ رابعه جوانبخت درباره کاهش تصادفات در شهریور ماه 1402 در شهر تهران گفت : با یک اتفاق خوبی در بحث کاهش تصادفات در شهر تهران مواجه هستیم چرا که بررسی آمار تصادفات در شهریور ماه 1402 حکایت از این دارد که با یک کاهش مطلوب 26 درصدی در متوفیان تصادفات شهر تهران مواجه هستیم.
وی ادامه داد : این عدد مطلوبی است چرا که در بحث تصادفات فوتی 26 درصد کاهش داشته ایم و همچنین در تصادفات جرحی 8 درصد و در مجموع تصادفات خسارتی هم شاهد کاهش 16 درصدی در شهریور ماه بوده ایم.
وی افزود : این کاهش حاصل مشارکت شهروندان با پلیس و توجه به هشدارهای ایمنی و آموزش بوده است که این موضوع نشان دهنده دقت و توجه مردم به موضوعات آموزشی و فرهنگ سازی می باشد .چرا که قوانین و مقررات بیشتر رعایت شد و شهروندان به پیام های فرهنگ سازی توجه بیشتری داشتند.
وی گفت : از رانندگان می خواهیم با رعایت سرعت ها و عدم سبقت در معابر بزرگراهی و مدیریت کنترل سرعت از تصادفات و واژگونی ها جلوگیری نمایند تا شاهد روند کاهشی متوفیان و مصدومان رانندگی در ماههای دیگر سال نیز باشیم.
سرهنگ جوانبخت افزود : امیدوار هستیم همان طور که در بحث کاهش تصادفات در شهریور ماه مواجه بودیم با رعایت نکات ایمنی از سوی رانندگان محترم بتوانیم این تداوم کاهش را در ماههای دیگر نیز شاهد باشیم.

انتهای پیام/