برنامه روز سوم جشنواره چهل و دوم فیلم فجر در خانه جشنواره

برنامه روز سوم جشنواره چهل و دوم فیلم فجر در خانه جشنواره به شرح ذیل اعلام شد.

به گزارش خبرنگار فرهنگ و هنر الگونیوز؛ برنامه روز سوم جشنواره چهل و دوم فیلم فجر در خانه جشنواره:

” دست ناپیدا” ساخته انسیه شاه حسینی، سانس نخست، ساعت ۱۳ بعدازظهر

“میرو” ساخته حسین ریگی، سانس دوم، ساعت ۱۶ عصر

“آغوش باز” ساخته بهروز شعیبی، سانس سوم، ساعت ۱۹ شب

“انیمیشن ساعت جادویی” ، سانس چهارم، ساعت ۲۲ شب

انتهای پیام/